Leverantörsinformation

Leverantörsinformation

Andersson & Rask Åkeri AB (556097-1722) har bytt faktureringsadress och övergått till att hantera leverantörsfakturor helt elektroniskt.

Vi vill i första hand att ni skickar fakturorna som E-fakturor till följande GLN-adress:

73 65 56 09 71 720

(VAN-operatör Scancloud AB, Support tel: 08-232318)

 

I andra hand att ni skickar fakturorna per mail i PDF standard till följande adress:

efakt.andrask@pdf.scancloud.se

Har ni inte möjlighet till detta skickas de i pappersformat till:

Andersson & Rask Åkeri AB
FE 121 Scancloud
831 90  Östersund

 

Leverantörsfakturorna skall vara märkta med ett referensnamn. Samt ett projekt. Om ni saknar referensnamn, eller projekt, vänligen kontakta den person som gjort beställningen.

Samtliga fakturor skall innehålla:

–          Fältet Er referens = beställarens för- och efternamn

–          Projekt

–          Fullständigt namn på avsändaren samt er referens

–          Fullständigt och korrekt namn på mottagande bolag

–          Bankgiro

–          Fakturadatum

–          Totalbelopp

–          Momsbelopp

–          Förfallodatum

–          Organisationsnummer (F-skattesedel)

 

Övriga ändringar som övergången till elektronisk fakturahantering medför:

–          vi har inte längre möjlighet att hantera samlingsfakturor

–          vi betalar våra leverantörsfakturor på 30 dagar netto

–          vi inte betalar några faktureringsavgifter eller expeditionsavgifter

–          ni kan inte skicka fakturakopior

–          ni skall endast skicka fakturor till ovanstående adress, övrig post sänds till vår ordinarie postadress, OBS detta gäller även eventuella betalningspåminnelser:

Andersson & Rask Åkeri AB
Faluvägen 71
813 91 Hofors

 

Fakturor som inte motsvarar ovanstående ändringar skickas tillbaks till er för möjlighet till korrigering och därefter återsändande av fakturan till oss.