Vi vet att servicen är viktigast av allt.

Fordonsservice

Ett produktionsstopp är dyrbart, därför har vi 8 servicebilar som snabbt kan vara på plats. Vi har även egna verkstäder i Smedjebacken, Krylbo, Karbenning och självklart på huvudanläggningen i Hofors där vi även har vårt omfattande reservdelslager.

andersson rask verkstad

Hydraulik

Vi är experter på mekaniska och hydrauliska arbeten. Ett slangbrått kan vara kostsamt, därför satsar vi bara på de allra bästa ledningskomponenterna. Vår Garantislang är ett resultat av mer än 30 års samlade erfarenheter av att tillverka slangenheter. Läs mer om detta på hos vår leverantör slangsnabben.se.

andersson rask verkstad

Aircondition

Vi är auktoriserade att utföra service, reparation och montering av fordons-ac på alla märken upp till 3 kg, samt att konvertera till de nya köldmedierna enligt den nya köldmediekungörelsen.

Vi har reservdelar till de flesta märken i lager, övrigt tar vi hem.

andersson rask verkstad

andersson rask verkstad

Brandskyddskontroll

Vi utför årlig brandskyddskontroll På anläggnings-, industri- och underhållsmaskiner enligt SBF 127. Försäkringsbolagskrav i samarbete med maskinleverantörerna.