Vi tummar inte på vår miljö- och Kvalitetspolicy

Vi tillhandahåller fordon för uthyrning, service av fordon och utför transporter på ett sådant sätt att vi uppfyller ställda krav. Vi förbättrar ständigt vår miljö- och kvalitetsprestanda genom att upprätta och följa upp relevanta mål. En förutsättning för kontinuerlig förbättring är nära kontakt med kunder, leverantörer samt anpassad utveckling av våra medarbetare. Vi jobbar förebyggande och engagerar våra anställda i arbetet med miljö- och kvalitetsfrågor. Vi kommunicerar på ett öppet och sakligt sätt våra miljö- och kvalitetsförhållanden med kunder och andra intressenter.

Certifiering