”Vår KMA-policy är kopplad till affärsidén.    

Policyn avser vårt kvalitets-, miljö-, arbetsmiljöarbete från första kundkontakt tills att tjänsten är utförd och fakturerad till kund. 

Vi skall tillhandahålla fordon för uthyrning, service av fordon och utföra transporter på ett sådant sätt att vi uppfyller ställda krav. 

Vi skall ständigt förbättra vår prestanda genom att upprätta och följa upp relevanta mål. 

En förutsättning för kontinuerlig förbättring är nära kontakt med kunder, leverantörer samt anpassad utveckling av våra medarbetare, dess säkerhet samt hälsosamma arbetsförhållanden. 

Vi skall jobba förebyggande, minimera risker och engagera våra anställda i arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor.  

Policyn är kommunicerad till samtliga medarbetare och finns tillgänglig för övriga parter. 

 Policyn skall granskas en gång per år i samband med ledningens genomgång. 

 Hofors den 15 februari 2019 

 Rickard Rask 

VD 

Certifiering